Με στόχο την επικοινωνία και τη δικτύωση μεταξύ των μελών του, ο Σύνδεσμος θα προβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό, τα προιόντα και το τουριστικό ενδιαφέρον, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμία στους φίλους της γαστρονομίας και του καφέ ανά τον κόσμο να επισκεφθούν την πόλη που εδρεύει το κάθε μέλος.

Ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης, για συντομία ΣΥΝ.ΙΣΤΟ.ΚΑΦ.Ε, είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό σύσταση, που βασίζεται στην ανάγκη ναενθαρρυνθεί , να προστατεφτεί και να ενισχυθεί η πολιτιστική, αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική κληρονομιά των ιστορικών Καφέ, σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο.

Επιδιώκει την προώθηση και την διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς , με σεβασμό στις διαφοροποιήσεις της μέσα από τις χώρες που την γέννησαν καθώς και την αναβίωση και ανάπτυξη της κουλτούρας του κάθε Ιστορικού Καφέ. Αυτής της κουλτούρας, που με κάθε γουλιά καφέ, ο θαμώνας, νιώθει οτι παίρνει μέρος σε ένα τελετουργικό που τον πάει πίσω τουλάχιστον 100 χρόνια.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του  ΣΥΝ.ΙΣΤΟ.ΚΑΦ.Ε  είναι η δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής: «Δρόμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης» και η υλοποίηση στόχων όπως:

  • Την ανάδειξη της μοναδικότητας της προσωπικότητας του κάθε ιστορικού Καφέ - μέλους και την ενθάρρυνση για ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
  • Την προώθηση και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία και με την υποστήριξη των τοπικών κρατικών φορέων και υπηρεσιών. Την ένταξή τους στην αναπτυξιακή πολιτική της κάθε πόλης, όπου εδρεύουν τα καφέ. Αυτή θα είναι μια εμπειρία που το κάθε Καφέ θα ανταλλάξει σε Ευρωπαικό επίπεδο.
  • Την προώθηση του Συνδέσμου σε στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Την ενθάρρυνση στην ανάπτυξη της έρευνας , με αναλύσεις, μελέτες και στατιστικές στον τομέα της καφεστίασης , στην ιδιαίτερη ιστορία , καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά.
  • Την δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για τον τομέα των ιστορικών Καφέ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες που αφορούν τον πολιτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού.
  • Ανταλλαγή εμπειριών και σωστών πρακτικών σε Ευρωπαικό επίπεδο.
  • Την ανάπτυξη της Κουλτούρας των Ευρωπαικών Ιστορικών Καφέ ως τουριστικό προιόν, το οποίο, εμπορευματοποιημένο, μπορεί να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο, προς  π.χ. την αμερικανική και ασιατική τουριστική αγορά. Με τον τρόπο αυτό η τουριστική ανάπτυξη των Καφέ θα συμβάλλει στην οικονομία των πόλεων όπου εδρεύουν.