ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΕΙΝΑΙ:

- Να είναι επιχείρηση με νόμιμη άδεια λειτουργίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως Καφέ από την ίδρυσή του.

- Να μην έχει αλλάξει αντικείμενο λειτουργίας  και επωνυμία καταστήματος  (να μην έχει αλλάξει χρήση και επωνυμία καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας του). Επίσης να έχει συνεχή λειτουργία από την ίδρυσή του.

- Να διαθέτει προιόντα «φασόν» με την ετικέτα του, που προάγουν και αναδεικνύουν την κουλτούρα του συγκεκριμένου Καφέ και την τοπική παράδοση.

- Το Καφέ να έχει μια ιστορική διαδρομή τουλάχιστον 100 ετών και να μην έχει αλλοιωθεί η ιστορική του φυσιογνωμία και χαρακτήρας.

- Να έχει παράδοση και παρόν στην κοινωνική και πολιτιστική προσφορά, με διοργάνωση φιλολογικών, γαστρονομικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κύρους και ό,τι αναδεινκνύει γενικά τον πολιτισμό και την κουλτούρα του χώρου και του τόπου που εδρεύει το κάθε Καφέ.

Μερικά από τα διασημότερα Ιστορικά Καφέ της Ευρώπης έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους, τα καφέ αυτά προέρχονται κυρίως από: Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ελβετία κλπ.